اجاره ی سورس سامانه پیامک

همکارانی که علاقمند هستند در جهت اجرای سامانه های پیامکی با وب ایده (ایده پیام) همکاری کنند، در نظر داشته باشند که میتوانند با ورود به سامانه ایده پیام امکانات «کاربری» پنل را مشاهده نمایند.

جهت اجاره ی سورس سامانه با ایمیل ایده پیام در تماس باشید و برای مذاکره به صورت حضوری به بخش تماس با ما مراجعه نمایید.

نرخ اجاره ی سورس سامانه بصورت پرداخت 5 میلیون تومان پیش پرداخت و ماهیانه 500 هزار تومان هزینه ی اجاره میباشد.