استودیو رکورد

وب ایده آمادگی ارائه ی کلیه خدمات پیام صوتی و ضبط صدا را دارا میباشد. شما میتوانید جهت ارسال پیام صوتی و یا ضبط صدا جهت استفاده در منشی تلفنی، با وب ایده تماس بگیرید.