تعرفه میزبانی (هاست) ایران

 

هاست میزبانی ایران
30,000
تومان در سال
 • 100 مگابایت فضا
 • 5000 مگابایت پهنای باند
 • 100 عدد ایمیل اکانت
 • 7 عدد ساب دامین
 • 5 عدد mysql
سفارش آنلاین
هاست میزبانی ایران
55,000
تومان در سال
 • 250 مگابایت فضا
 • 7000 مگابایت پهنای باند
 • 250 عدد ایمیل اکانت
 • 8 عدد ساب دامین
 • 6 عدد mysql
سفارش آنلاین
هاست میزبانی ایران
20,000
تومان در سال
 • 50 مگابایت فضا
 • 3000 مگابایت پهنای باند
 • 50 عدد ایمیل اکانت
 • 5 عدد ساب دامین
 • 4 عدد mysql
سفارش آنلاین
هاست میزبانی ایران
85,000
تومان در سال
 • 500 مگابایت فضا
 • 10000 مگابایت پهنای باند
 • 500 عدد ایمیل اکانت
 • 10 عدد ساب دامین
 • 7 عدد mysql
سفارش آنلاین