نمایندگی هاست میزبانی انگلستان
ریسلری 3GB
20,000
تومان در ماه
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل نمایندگان WHM
 • کنترل پنل کاربران CPanel
 • تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
 • تعداد Addon Domain نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد Domain Aliases نامحدود
 • آخرین ورژن PHP x.x
 • CPanel11.x فعال
 • فعال MYSQL
 • Password Protection فعال
 • Private CGI-BIN فعال
 • SSL فعال
 • FrontPage Extentions فعال
 • Firewall فعال
 • محل قرارگیری سرور ها: انگلیس (redstation)
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • قابلیت انتقال (با هماهنگی)
 • تعداد Park Domain نامحدود
 • بک آپ خارجی (Remote) روزانه، هفتگی
سفارش آنلاین
ریسلری 5GB
25,000
تومان در ماه
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل نمایندگان WHM
 • کنترل پنل کاربران CPanel
 • تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
 • تعداد Addon Domain نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد Domain Aliases نامحدود
 • آخرین ورژن PHP x.x
 • CPanel11.x فعال
 • فعال MYSQL
 • Password Protection فعال
 • Private CGI-BIN فعال
 • SSL فعال
 • FrontPage Extentions فعال
 • Firewall فعال
 • محل قرارگیری سرور ها: انگلیس (redstation)
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • قابلیت انتقال (با هماهنگی)
 • تعداد Park Domain نامحدود
 • بک آپ خارجی (Remote) روزانه، هفتگی
سفارش آنلاین
ریسلری 10GB
40,000
تومان در ماه
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل نمایندگان WHM
 • کنترل پنل کاربران CPanel
 • تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
 • تعداد Addon Domain نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد Domain Aliases نامحدود
 • آخرین ورژن PHP x.x
 • CPanel11.x فعال
 • فعال MYSQL
 • Password Protection فعال
 • Private CGI-BIN فعال
 • SSL فعال
 • FrontPage Extentions فعال
 • Firewall فعال
 • محل قرارگیری سرور ها: انگلیس (redstation)
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • قابلیت انتقال (با هماهنگی)
 • تعداد Park Domain نامحدود
 • بک آپ خارجی (Remote) روزانه، هفتگی
سفارش آنلاین
ریسلری 15GB
45,000
تومان در ماه
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل نمایندگان WHM
 • کنترل پنل کاربران CPanel
 • تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
 • تعداد Addon Domain نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد Domain Aliases نامحدود
 • آخرین ورژن PHP x.x
 • CPanel11.x فعال
 • فعال MYSQL
 • Password Protection فعال
 • Private CGI-BIN فعال
 • SSL فعال
 • FrontPage Extentions فعال
 • Firewall فعال
 • محل قرارگیری سرور ها: انگلیس (redstation)
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • قابلیت انتقال (با هماهنگی)
 • تعداد Park Domain نامحدود
 • بک آپ خارجی (Remote) روزانه، هفتگی
سفارش آنلاین
ریسلری 20GB
50,000
تومان در ماه
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل نمایندگان WHM
 • کنترل پنل کاربران CPanel
 • تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
 • تعداد Addon Domain نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد Domain Aliases نامحدود
 • آخرین ورژن PHP x.x
 • CPanel11.x فعال
 • فعال MYSQL
 • Password Protection فعال
 • Private CGI-BIN فعال
 • SSL فعال
 • FrontPage Extentions فعال
 • Firewall فعال
 • محل قرارگیری سرور ها: انگلیس (redstation)
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • قابلیت انتقال (با هماهنگی)
 • تعداد Park Domain نامحدود
 • بک آپ خارجی (Remote) روزانه، هفتگی
سفارش آنلاین
ریسلری 40GB
75,000
تومان در ماه
 • پهنای باند ماهانه نامحدود
 • کنترل پنل نمایندگان WHM
 • کنترل پنل کاربران CPanel
 • تعداد اکانت های میزبانی نامحدود
 • تعداد Addon Domain نامحدود
 • تعداد Subdomain نامحدود
 • تعداد Domain Aliases نامحدود
 • آخرین ورژن PHP x.x
 • CPanel11.x فعال
 • فعال MYSQL
 • Password Protection فعال
 • Private CGI-BIN فعال
 • SSL فعال
 • FrontPage Extentions فعال
 • Firewall فعال
 • محل قرارگیری سرور ها: انگلیس (redstation)
 • پشتیبانی 24 ساعته
 • قابلیت انتقال (با هماهنگی)
 • تعداد Park Domain نامحدود
 • بک آپ خارجی (Remote) روزانه، هفتگی
سفارش آنلاین