جشنواره ویژه عیدانه پیامکی ایده پیام
۲۳/اسفند/۱۳۹۵۲۳:۳۳

بسته های عیدانه ایده پیام


باتوجه به نزدیک شدن پایان سال 1395 و تکمیل و فروش بیشتر کاربران عزیز طرح های ویژه ای جهت ارائه تا 20 فروردین سال 96  فعال میگردد.
بسته ها جهت ارائه به کاربران ونمایندگان می باشد. درضمن تعرفه پایه مد نظر می باشد و فقط تعداد پیامک روی پنل اعتبار داده می شود تعرفه کاهش داده نمیشود( یعنی هر کدام از بسته ها خریداری گردد تعداد پیامک با تعرفه مذکور محاسبه میگردد.) تا پایان این اعتبار تعرفه شما با تعرفه بسته لحاظ شده است.
1- بسته 250 هزارتایی ( 89 ریال)  = 26,752,500 ریال تمام شده + 1 خط 11 رقمی 50004 رایگان
2- بسته 500 هزار پیامکی (88 ریال)  = 52,960,000 ریال تمام شده + 2 خط 11 رقمی 50004  رایگان
3- بسته 1 میلیون پیامکی (87 ریال تمام شده ) = 104,830,000 ریال تمام شده + 1 خط 10 رقمی 50004 رایگان
4- بسته 2 میلیون پیامکی ( 86 ریال تمام شده ) = 207,480,000 ریال تمام شده + 5 خط 10 رقمی 50004 رایگان
5- بسته 5 میلیون پیامکی (85 ریال) = 513,250,000 ریال تمام شده + 5 خط 10 رقمی + 5 خط 11 رقمی رایگان
6- بسته 10 میلیون پیامکی (84 ریال) = 1,015,600,000 ریال تمام شده + 10 خط 10 رقمی 50004 رایگان
7- بسته 20 میلیون پیامک (82 ریال) = 1,987,600,000 ریال تمام شده  + 20 خط 10 رقمی 50004 رایگان
8- بسته 30 میلیون پیامکی (80 ریال) = 2,916,000,000 ریال تمام شده  + 30 خط 10 رقمی + 1 خط 9رقمی 50004 رایگان