دعوت به نمایشگاه بین المللی ایران تلکام ۲۰۱۸
۰۹/مهر/۱۳۹۷۱۳:۴۱

منتظر حضور گرم و صمیمی شما در نوزدهمین نمایشگاه تلکام در مکان همیشگی نمایشگاه های بین المللی تهران هستیم