شرایط خدماتی نمودن خطوط (ارسال به لیست سیاه مخابراتی)
۲۵/آبان/۱۳۹۵۱۴:۲۷

آیا پیامک های شما به مشتریانتان ارسال نمی شود؟! حل این مشکل با خدماتی کردن خطوط امکان پذیر است.

خطوط خدماتي شامل خطوطي هستند که از این خطوط می توانید به مشترکين خود که با ایشان همکاری می نمایید پیامک ارسال نموده و در نظر داشته باشید از این خطوط نمی توانید در قسمت بانک منطقه ای و کد پستي و شماره های غیر که مشترک شما محسوب نمی شوند استفاده نمایید.
در صورتي که حتي به يک شماره غير از بانک شماره مشترکین خودتان ارسال انجام دهيد تبليغاتي محسوب شده و شامل جريمه مي گردد. هرگونه اطلاع رسانی به لیست مشترکین خود ارسال خدماتی محسوب می شود.
روال جاری خدماتی‌سازی همراه‌اول به شرح زیراعلام میگردد:.

در حال حاضر تنها خطوط حقوقی خدماتی خواهند شد.

تکمیل فرم تعهدنامه در سربرگ شرکت یا سازمان به صورت کامل،چاپ شده و به امضا ، مهر مدیرعامل شرکت
مدارک ثبتی شرکت های خصوصی
ارا‌یه‌ی فايل مشترکین برای کلیه شماره ها ضروری است. 
* صرفا شماره همراه مشترکین مدنظر بوده و در حال حاضر هیچ‌گونه اطلاعات دیگری نیاز نیست. 
* شماره‌های تراکنش بانکی و حکومتی نياز به ارسال فايل مخاطبين ندارد.
در خصوص صندوق‌های قرض‌الحسنه ، شرکت‌های بورس و … ارايه‌ی مجوز از بانک مرکزی الزامی است.
در خصوص شماره‌های تست بانکی، درج زمان انقضا و خروج از لیست سفید الزامی است و در غیر اینصورت اقدام نخواهد شد.
در صورتی که شرکت یا سازمانی بیش از سه بار به تعهدات خود عمل نکرده و اقدام به ارسال پیامک انبوه نماید، کلیه رنج شماره‌های آن شرکت از لیست سفید حذف خواهد شد.
علی رغم ارسال لیست مشترکین، در صورتی که مشترک همراه اول از دریافت هر گونه پیام شکایت نماید و چنانچه تمهیداتی در خصوص انصراف مشترک از دریافت پیامک دیده نشده باشد، شماره از لیست سفید خارج می شود.
استفاده از فايل‌های مشترک و یکسان برای شرکت‌های هلدینگ (نمایندگی‌های متعدد) قابل قبول نمی‌باشد.
توجه نمایید در تعهدنامه، تمامی قسمتها از جمله " جامعه هدف" و " موضوع محتوای پیامک " حتما بطور واضح و دقیق تکمیل شده و از درج " اطلاع رسانی" و امثالهم خودداری نمایید
پس از دريافت اصل مدارک خط در پروسه خدماتي شدن قرار مي گيرد
ارائه ضمانت نامه
جهت خدماتی نمون خطوط در کلیه اپراتور ها مبلغ 20 میلیون تومان سفته یا مبلغ 15 میلیون تومان چک بدون تاریخ دروجه شرکت تامین گردد.

اپراتور 50004 فقط مبلغ 20 میلیون تومان سفته در وجه اپراتور باید تامین گردد.
 
(خطوط حقوقی 50001 بدون شناسه ملی و کد اقتصادی خدماتی نخواهد شد.)
 
عهدنامه حقوقیشرکت/ کاربر ............. تعهدمي نمايد از خط ......... تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد، در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط ............. پرداخت مي گردد.

تعهدنامه ارگان های دولتی
با توجه به اينکه ارسالهاي انجام شده توسط شرکت...................................تبليغاتي نمي باشد درخواست خدماتي شدن خط ......... دارد و تعهد مي نمايد تنها به عنوان ارائه اطلاعات (خدماتي )استفاده نموده و هيچگونه ارسال تبليغاتي از اين خط انجام نگيرد در غير اينصورت جريمه مورد نظر توسط ............. پرداخت مي گردد.

 

فرم اپراتور 1000 فرم اپراتور 2000 فرم اپراتور 3000 فرم اپراتور 50001 فرم اپراتور 50002 فرم اپراتور 50004 فرم اپراتور 026-021