سرور اختصاصی هتزنر Hetzner
Root Server EX40
245,000
تومان در ماه
 • مشخصات سرور
 • رم
 • هارد
 • پهنای باند تضمین شده
 • فضای پشتیبان رایگان
 • پهنای باند ماهانه
 • Intel Core i7-4770
  QuadCoreHaswell
  incl.Hyper-Threading Technology
  RAM 32 GB DDR3
  Hard Drive 2*2 TB SATA
  6Gb/s 7200 rpm
  HDD (Software-RAID1)
  Class Enterprise
  پورت اتصال
  Gbit/s-Port1
  Mbit/s200
  Backup Space 100GB
  Inclusive Traffic 20 TB
سفارش آنلاین
Root Server EX40 -SSD
295,000
تومان در ماه
 • مشخصات سرور
 • رم
 • هارد
 • پهنای باند تضمین شده
 • فضای پشتیبان رایگان
 • پهنای باند ماهانه
 • Intel Core i7-4770
  QuadCoreHaswell
  incl.Hyper-Threading Technology
  RAM 32 GB DDR3
  x240 GB SATA 6 Gb/s2
  SSD(Software-RAID1)
  پورت اتصال
  Gbit/s-Port1
  Mbit/s200
  Backup Space 100 GB
  Inclusive Traffic 20 TB
سفارش آنلاین