راهنمای سفارش طراحی سایت وب ایده

جهت سفارش طراحی سایت از وب‌ایده دو راه وجود دارد که مراحل آن به شکل زیر است:

  1. تماس با بخش طراحی سایت وب ایده، ارائه شرح توقعات، استعلام قیمت و زمان انجام کار با توجه به شرح توقعات، عقد قرارداد رسمی و قانونی پس از توافق بر سر هزینه و زمان، تحویل سایت، بازبینی نهایی، اتمام کار.
  2.  ثبت نام در پورتال وب ایده، ایجاد یک تیکت و اعلام شرح توقعات، استعلام قیمت و زمان انجام کار، عقد قرارداد رسمی، تحویل سایت، بازبینی نهایی، اتمام کار. (مزیت این روش، مستند بودن تمامی مباحث با توجه به تیکت‌‌های ارسالی است و مناسب مشتریان شرکتی است که نیاز به ارائه مستندات به هیئت مدیره دارند.)